Hotovo 50%

Ďakujeme za váš záujem o výzvu!

Pre potvrdenie vášho miesta
je potrebný ešte 1 krok...

1

Potvrďte svoj email

Pozrite sa do svojej emailovej schránky a otvorte email s predmetom: “Už len 1 krok a miesto vo výzve je vaše“.

Kliknite na odkaz, ktorým potvrdíte, že email patrí vám, a že vám môžeme poslať ďalšie správy.

TIP: Ak email nevidíte, pozrite sa aj medzi “SPAM” a do záložky “Propagácia”.

Teším sa na vás vo výzve 21 dní Mysím pozitívne
~ Michal Hrehuš, zakladateľ I Can Academy ~

2

Začíname 31. 3. 2022

Po potvrdení súhlasu a emailovej adresy vám včas pošleme inštrukcie, ako sa pripojiť k výzve. Pamätajte, výzva je zdarma s dobrovoľným príspevkom na konci.

I Can Academy Slovakia s.r.o. 2021 © Všetky práva vyhradené.​ Ochrana osobných údajov.

Scroll to Top
Zadajte email a získajte prístup k meditácii