I Can Večer

O mužskej sile

...nielen pre mužov

2. 12. 2015 od 18:00 do 20:00 u nás v I Can Academy v Trnave

Aby muži rozumeli sami sebe a ženy rozumeli mužom

Interaktívna prednáška o najväčších výzvach, ktorým súčasní muži čelia na ich ceste k zrelosti a ako je možné zdanlivé prekážky mužského rastu transformovať na zdroje ich sily.

Vysvetlíme si, aké je postavenie žien a ich vnútornej esencie vo vzťahu k mužom, čomu by sa ženy v partnerstve mali vyhýbať, a čo naopak robiť preto, aby svojho muža podporili pri hľadaní
pravej podstaty.

Rastislav Ďurove

rastislav-durove

Vyštudoval právo a posledných desať rokov sa profesionálne venuje drogovej problematike. V súčasnosti sa venuje prednáškam ako správne postupovať, ak sa vyskytne problém s drogami u detí v rodine alebo v škole.

Vedie tiež Mužské kruhy v Open Mind centre, ktorých cieľom je hľadať odpovede na to, ako sa muži môžu stať silnými a obdivuhodnými mužmi, ako si vybudovať funkčné a oživujúce vzťahy so ženami, a ako napĺňať svoje životné poslanie.

Čo vás čaká...

  • Akým výzvam muži čelia na ceste k ich zrelosti
  • V čom sa ukrýva mužská sila
  • Ako sa môžu prekážky transformovať na zdroje mužskej sily
  • Čomu by sa mali ženy v partnerstve vyhýbať
  • Ako podporiť mužov pri hľadaní ich pravej podstaty

Miesto a čas...

December

2

  • Streda, 2. 12. 2015
  • 18:00 - 20:00

I Can Academy
Zelenečská 31
91702 Trnava

Maximálne 15 miest

Do našich priestorov sa zmestí maximálne 15 ľudí. Zaregistrujte si preto miesto dopredu, aby sme vedeli, kedy zastaviť registráciu.