logo-coach   ican154x70 logo-life

Vytvorte si cieľ pre 30 dňovú výzvu, ktorý reálne počas mesiaca zrealizujete

pod vedením koučov Jána Dubničku a Janette Šimkovej.

Akadémia mimoriadneho života

Naprogramujte sa na úspech a žite život, po akom túžite.

Počas 7-týždňov si ujasníte svoje hodnoty, ciele, získate sebavedomie,

aby ste mohli konať a za 30 dní zrealizujete cieľ, ktorý si zvolíte.

Staňte sa riaditeľom svojho života

Prvý modul programu začína 10. 10. 2014 v Bratislave

Rezervujte si miesto terazPočet miest je obmedzený na max. 30

Mnoho ľudí už čítalo knihy z oblasti osobného, či duchovného rastu alebo absolvovali nejaké tréningy a semináre. Jedna otázka, ktorá najčastejšie behá v ich mysli je:

"Ako to aplikovať, ako tým žiť?"

Možno patríte medzi nich... Majú vedomosti a potrebujú zručnosti. Sú si vedomí, že na to, aby mali to, čo chcú, treba aj konať.

Práve tento 7-týždňový program sme zostavili tak, aby ste mohli pod vedením skúsených koučov, Jána Dubničku a Janette Šimkovej, postupne aplikovať do svojho života to, čo je potrebné.


Vytvorte si 30-dňový plán k vášmu cieľu

Buďme úprimní. Určite ste si aj vy už niekedy povedali:
"Spravím to... Od zajtra budem... Tento mesiac dokončím... Chcem začať..."
A nič sa nestalo.

Nemusíte sa pre to cítiť nepríjemne, nie ste kvôli tomu horší, neznamená to, že na to nemáte. Všetci sme si tým prešli a často tým prechádzame znova a znova. Ja sám nie som výnimkou.

Keď potrebujeme vedomosti, čitame. Keď potrebujeme inšpiráciu, ideme na nejaký seminár. A keď chceme začať konať, tak najlepšia vec, ktorú môžete spraviť, je mať pri sebe niekoho, kto vám pomôže vytvoriť plán, podporuje vás a dozerá na to, aby ste podľa toho plánu konali. Inak povedané, potrebujeme niekoho, kto bude za nami stáť a občas nás kopne do z........, keď to budeme potrebovať. 🙂

30-dňový plán pre dosiahnutie vášho cieľa vám pomôžu vytvoriť a zároveň na vás budú dozerať skúsení koučovia...

Janette Šimková

koučka a trénerka osobného rozvoja
JANETTE ŠIMKOVÁ

Som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.

Hnacou silou je pre mňa hlboká istota, že každý máme schopnosti pracovať na sebe, meniť doterajšie postoje a uskutočňovať celý svoj sen vďaka vnútorným darom, ktoré potrebujeme pomenovať, uveriť im, uchopiť ich a začať napĺňať  v každodennom živote. To ma inšpirovalo k tomu, aby som napísala e-booky Objavte svoj skrytý potenciál a Prebuďte svoj skrytý potenciál a e-knihu 77+1 príbeh pre osobný rast.

Napĺňa ma kreovanie zážitkových workshopov a seminárov osobného rozvoja, rovnako ako vyučovanie študentov MBI v Business inštitúte, seniorov v Akadémii tretieho veku a lektorovanie workshopov časopisu FORBES.

Zmysel mi dáva aj dobrovoľníctvo – angažujem sa v klube seniorov Pohoda v Stupave.

Súčasťou mojej vízie je postoj, že ak sa učíme poznávať svet, pomáha nám to k úspechu. Ak sa učíme poznávať seba, pomáha nám to ďalej sa rozvíjať.

Koučing so Janette bol pre mňa niečo ako katalyzátor zmien v živote. Ukázal mi, že dokážem všetko, čo si zaumienim, že dosiahnem cieľ vďaka vlastnej vnútonej sile. Postupne, krok za krokom mi pomohol zmobilizovať sa, odstrániť prekážky v mojej mysli, viedol ma na ceste k premene mojich snov na skutočnosť. Vďaka koučingu som si splnila sen, zhmotnila ho v pomerne krátkej dobe; dokonca v skutočnosti prekonal všetky moje očakávania a v realite je mnohonásobne silnejší ako som si ho vysnívala. Okrem splneného sna mi dal ešte niečo – dôveru v seba samú, spokojnosť v živote, odvahu púšťať sa do nových vecí a naštartovať zmeny.

Lenka S.
architektka

Ján Dubnička

ACC certifikovaný kouč
JÁN DUBNIČKA

Som kouč osobného rozvoja (Results Coaching Systems), facilitátor, tréner a motivačný učiteľ. Venujem sa osobnému a kariérnemu rozvoju ľudí.

Mojou špecialitou je práca s mozgom - myšlienkovými vzorcami, sebauvedomením, so zmenou, postojmi, športový koučing. Moja koučovacia škola vychádza z poznatkov z neurovied, z poznatkov o tom, ako funguje mozog.

Zameriavam sa na Goals/Results Coaching, Career Coaching, Executive Coaching, Business Coaching, Life Coaching a Sports Coaching, na rozvoj a budovanie tímov, myslenie „out of box”, manažment zmeny, stresový manažment, manažment času, produktivitu a efektivitu, vodcovstvo, motiváciu a motiváciu seba samého.

Aj preto je mojím poslaním napomáhať ľuďom dosahovať ich životné ciele, premýšľať o svojom myslení a odhaľovať ich talenty, zvyšovať ich sebadôveru a sebaistotu.

Moje najdôležitejšie uvedomenie je, že máme voľbu - voľbu, ako sa budeme pozerať na vonkajšie udalosti, aký význam im budeme pripisovať a ako na ne budeme mentálne a emocionálne reagovať.

Výsledkom koučingu bolo, že som pochopila, že nie som v práci šťastná a našla som odvahu si to priznať a odísť. Je to oslobodzujúce napriek tomu, že som odchádzala bez toho, aby som mala novú prácu. V podstate, aj keď som tomu nedávala na začiatku veľké šance, môj 'problém', zdá sa, sa podarilo vyriešiť. Samozrejme, preverí to ešte čas. Pochopila som, že všetko sa dá riešiť, len treba vedieť ako na to, že sa netreba vzdávať a že aj keď máme nejaké povahové predispozície a návyky, vieme ich zmeniť.

Viera K.
manažérka banky

Akadémia mimoriadneho života je pre vás, ak...

Aj keď mnohé techniky a učenia osobného rastu sa snažia pôsobiť ako odpoveď na všetky problémy, najsilnejšie sú, keď sa vzájomne dopĺňajú. Tento program je pre vás a najviac vám pomôže, ak...

 • 1. Pri čítaní motivačnej literatúry ste si položili otázku: 'Ako to, čo som sa dozvedel aplikovať a žiť tým?'

  Zrejme poznáte množstvo techník a vecí, ktoré by ste mali robiť. Otázka je, ako to zladiť, aby ich nebolo príliš veľa a aby ste zároveň mali žiadané výsledky.

 • 2. Boli ste už na nejakom kurze, či seminári a chcete sa posunúť ďalej

  Semináre sú skvelá vec, pretože vám dajú informácie a teóriu. My sa pozrieme na to, ako to posunúť na vyššiu úroveň a aplikovať to, čo viete.

 • 3. Vnímate, že úspech je v konaní

  Môžete myslieť na svoj cieľ koľko chcete. Ak však nezačnete konať, nič sa nezmení. Zistíte, ako nájsť v sebe potrebnú motiváciu a nadšenie, ktoré vás nenechá nečinného.

 • 4. Cítite, že máte vedomosti a chcete nadobudnúť schopnosti

  Možno ste už čítali niekoľko kníh a máte veľa informácií. V Akadémii mimoriadneho života získate schopnosti a prax v aplikovaní techník osobného rastu.

 • 5. Ste ochotní zmeniť svoj postoj, aby ste dosiahli výsledky

  Ak chcete zažiť alebo získať to, čo ste ešte nezískali, budete musieť zmeniť svoj postoj a robiť veci, ktoré ste ešte nerobili. Keď ste ochotní zmeniť svoj postoj, získate z tohto programu veľa.

Rezervujte si miesto terazPočet miest je obmedzený na max. 30

Do tohto programu sme zabalili všetky dôležité nástroje, ktoré budete potrebovať na ceste k vášmu cieľu

Celý program sa skladá zo 4 modulov, ktorými vás budú viesť Ján Dubnička a Janette Šimková osobne a série 4 webinárov, počas ktorých vás budú podporovať na ceste k vášmu cieľu. Ako účastník kurzu získate taktiež 1 hodinu osobného koučingu 1 na 1.

 • Modul 1 - Základom úspechu je mať jasno

  10. (pol dňa) a 11. 10. 2014

  – Aký je váš pohľad na svet – čo vám berie, čo vám prináša.
  – Ujasníte si hodnoty, ktoré riadia váš život a rozhodovanie.
  – Kto v skutočnosti ste, kde práve ste a čo chcete od seba a od svojho života.
  – Ako to postupne dosiahnete vďaka skúsenostiam, ktoré už máte.
  – Ktoré skúsenosti, zručnosti a techniky ešte potrebujete pre dosiahnutie mimoriadneho života.

  Ziskate:

  – Zručnosť ako a aké si klásť kľúčové otázky pre ďalší váš rast.
  – Schopnosť sebariadenia a sebamotivovania pre doťahovanie vecí do konca.
  – Sebadôveru / posilnenie viery v seba.
  – Odpoveď na otázku, čo je pre vás to najdôležitejšie na to, aby ste sa sa pohli z miesta kde ste, na miesto, kde chcete byť.

 • Modul 2 - Generálnym riaditeľom vlastného života

  19. 10. 2014

  – Zistíte, aká je vaša emočná, sociálna a pozitívna inteligencia a v čom vám pomôžu.
  – Uvedomíte si, čo vás brzdí a čo s tým robiť.
  – Ujasníte si, v čom môže byť vaša minulosť užitočná pre vašu budúcnosť.
  – Naučíte sa, ako zmeniť strach na výzvu.
  – Ako nájsť alebo posilniť vieru v seba a v svoje schopnosti.

  Vytvoríte si:

  – ochranný štít stability.
  – mentálnu mapu rastového myslenia.
  – harmóniu medzi myslením a cítením.
  – techniky na posilnenie sebadôvery a na prácu so sabotujúcimi myšlienkami.

 • Modul 3 - Vybudujte si mimoriadny život

  26. 10. 2014

  – Osvojíte si kľúčové princípy mimoriadneho života.
  – Pochopíte rozdiel medzi snom, túžbou, víziou a cieľom.
  – Vytvoríte si cieľ pre 30-dňovú výzvu, ktorý reálne počas mesiaca zrealizujete.
  – Dostanete od nás konkrétne nástroje na to, aby ste naplnili svoje odhodlanie.
  – Zrevidujete si zlozvyky a prehĺbite dobrozvyky.
  – Presvedčíte sa, ako dokážete krok za krokom budovať nové návyky.
  – Pochopíte, že váš úspech je vo vašom myslení, cítení a konaní.

 • Modul 4 - Začnite žiť svoj mimoriadny život

  28. (pol dňa) a 29. 11. 2014

  – spoločne oslávime váš úspech 30-dňovej výzvy.
  – zbalíte si kufor s nástrojmi, ktoré vám pomôžu udržať získané nastavenie.
  – budete mať vytvoreného 3 mocné ciele na nasledujúcich 12 mesiacov.
  – uveríte tomu, že úspech ste vy a všetko čo potrebujete je vo vás.
  – už viete ako dosiahnuť svoj mimoriadny život.

 • 4 webináre

  Vždy v stredu od 29. 10. do 19. 11. 2014

  Obsah webinárov bude upravený na mieru tomu, čo potrebujete. Vzájomne budete zdieľať, ako sa vám darí s vašou 30-dňovou výzvou a spoločne budete diskutovať o tom, s akými prekážkami sa stretávate a čo potrebujete, aby ste ich zdolali…

 • 60 minút osobného koučingu 1 na 1

  Počas trvania Akadémie mimoriadneho života môžete využiť 60 minút osobného koučingu s jedným z koučov. V prípade, že kvôli vzdialenosti nebude možné osobné stretnutie, bude koučing prebiehať cez internet.

Rezervujte si miesto terazPočet miest je obmedzený na max. 30

Už nebudete na svoje ciele sami.
Pomôžu vám koučovia aj komunita

Čoraz viac začína byť bežné už aj u nás, že nielen top manažéri, ale aj ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť, majú svojho kouča. Prečítajte si, čo niektorí z nich počas koučingu zažili.

Netušila som, ako za pár týždňov dokáže niekoľko hodín koučingu zmeniť môj postoj k životu. Namiesto dobre mienených rád mi Janette pomohla nájsť v sebe silu uvedomiť si svoje schopnosti a možnosti, ktoré ma zmotivovali k činom. Z môjho počiatočného chaosu a beznádeje sa zrazu zrodil cieľ, rovnováha, nadšenie, sebadôvera, a hlavne nový postoj k životu. Konečne som objavila pocit vnútornej motivácie. Neskutočne som pocítila, ako je Janetina práca zároveň aj jej poslaním a robí jú celým srdcom.

Kristína O.
Kristína O. pedagogička

Koučing s Janette mi pomohol získať väčšiu úctu k samej sebe a vieru v to, že to, po čom túžim je dosiahnuteľné a reálne. Pustila by som sa do toho s ňou opäť, pretože jej schopnosti a vedomosti mi napomohli pri dosiahnutí mojich cieľov.

Janka P.
Janka P. lektorka

Koučing s Jánom mi dal nový pohľad na seba. Naučil som sa zamýšľať sa nad myšlienkami mojimi a mojich obchodných partnerov. Naučil som sa neuspokojiť sa s prvotnými myšlienkami či riešeniami, ktoré mi napadnú. Prinútil som sa robiť konkrétne kroky, ktoré by ma priviedli k cieľom. A absolútne som si uvedomil, že som to JA, kto dokáže ovplyvniť moje šťastie.

Braňo Z.
Braňo Z. top manažér poisťovne

Koučovanie mi otvorilo oči. Našli sme spolu moje nové vzorce myslenia - predzápasovú mantru - ktoré mi pomohlo získať istotu v zápasové dni na ľade. Získal som spôsob ako usmerňovať samého seba tak, aby som neustále napredoval. Už viem, čo pre mňa znamená šťastie a akú dôležitú úlohu v živote hrajú pocity. Naučil som sa, že svoj život si riadim sám a je len na mne, ako s ním naložím. Presvedčil si ma aj tým, že je vidno ako to, čo hovoríš, aj žiješ.

Patrik H.
Patrik H. hokejista

Pridáme vám bonusy, ktoré vás budú podporovať

V dňoch medzi osobnými stretnutiami sa vám zíde, keď si vytvoríte podporné prostredie. Tieto bonusy sú určené práve na to, aby vám pomohli neustále smerovať pozornosť na to, čo chcete.

 • Objavte svoj skrytý potenciál - ebook

  Nepotrebujete napodobňovať druhých alebo sa pretvarovať, potrebujete nájsť svoje vlastné dary. Máte ich. A máte ich dostatok. Nájdite ich, nadchnite sa pre ne, nechajte sa nimi viesť a začnite ich využívať. Tým, že urobíte rozhodnutie a pustíte sa do diela…

 • Cvičebnica - Prebuďte svoj skrytý potenciál - pdf

  Cvičebnica obsahuje kroky a metódy, ktoré môžete ihneď začať používať, aby ste prebudili svoje výnimočné kvality.

 • 4 dôvody prečo ľudia nie sú šťastní a ako to zmeniť - ebook

  Je čas začať žiť život, po akom túžite a o akom ste vždy snívali. To, či budete šťastní alebo nešťastní, je vaša voľba. Je to len a len vaše rozhodnutie. Nedovoľte iným, aby vám určovali, ako sa budete cítiť. Cíťte sa tak, ako to vy chcete.

 • Motivačný kalendár 2015

  Oživte steny svojej izby alebo kancelárie niečím pozitívnym, čo vám bude denne pripomínať, aby ste sa denne sústredili na svoj cieľ a mali radosť zo života.

Poďme si to zhrnúť. Čo vlastne dostanete?

Tu je pokope všetko, čo dostanete v Akadémii mimoriadneho života:

 • 4 osobné workshopy s koučami a celou skupinou

  V hodnote 280 €

  4x celý deň + 2x pol dňa interaktívnych workshopov: 1. Základom úspechu je mať jasno, 2. Generálnym riaditeľom vlastného života, 3. Vybudujte si mimoriadny život, 4. Začnite žiť svoj mimoriadny život.

 • 30-dňová výzva

  Akú hodnotu má pre vás zrealizovaný cieľ?

  Stanovíte si jeden cieľ, ktorý si podrobne naplánujete a budete mať 30 dní na to, aby ste ho pod vedením oboch koučov zrealizovali.

 • 4 webináre

  V hodnote 200 €

  Počas 30 dní, keď budete realizovať svoj cieľ, budete pravidelne v kontakte v koučami a celou skupinou. Všetko preto, aby ste mali podporu a zistili, že dokážete oveľa viac, ako ste si doteraz mysleli.

 • 60 minút osobný koučing 1 na 1

  V hodnote 100 €

  Počas celého programu budete mať možnosť využiť 60 minút osobného koučingu s jedným z koučov.

 • Podpora celej skupiny účastníkov

  Mnohokrát na nezaplatenie

  Osobný rozvoj nás niekedy môže zavádzať k tomu, aby sme chceli zvládnuť všetko sami. Všetci úspešní ľudia v histórii však mali okolo seba ľudí, ktorí ich podporovali. Vy ich získate tiež.

 • 4 Bonusy

Keby ste každú jednu vec, ktorú sme zahrnuli do Akadémie mimoriadneho života chceli absolvovať zvlášť, stálo by vás to minimálne 580 €. Chceme, boli v akadémii ľudia, ktorí to myslia so svojimi cieľmi skutočne vážne a sú ochotní pre ne spraviť to, čo bude potrebné. Zároveň sme sa však rozhodli spraviť tento kurz prístupnejší a preto, ak si rezervujete vstupenku skôr, môžete mať celý kurz za zvýhodnenú cenu 447 € 397 €.

Plná 100% Garancia spokojnosti

Rozumieme, že ste možno v minulosti už vyskúšali veci, ktoré sľubovali veľký efekt a nakoniec sa nedostavil. Chceme, aby ste skutočne cítili, že Akadémia mimoriadneho života mala pre vás význam a že ste získali oveľa viac, ako ste vôbec čakali.

Aby ste skutočne vedeli, že to myslíme vážne, ponúkame vám 100% garanciu spokojnosti.

Keď absolvujete celý program a začnete podľa neho konať, no usúdite, že vás to nikam neposunulo, vrátime vám všetky peniaze a všetko, čo ste dostali ako bonusy, si môžete nechať.

Akadémia mimoriadneho života - začnite žiť život, aký chcete

Naším cieľom je, aby ste...

 • mali jasno v tom kto ste a kam smerujete
 • zmenili tie svoje zvyklosti a postoje, ktoré vás brzdia
 • verili si, že to, čo chcete, viete aj dosiahnuť
 • vyskúšali si spolu s nami 30-dňovú výzvu, ktorá prinesie do vášho života prvé hmatateľné výsledky
 • naučili sa, ako vytvoriť nové návyky
 • zvýšili si sebadôveru pri riešení výziev každodenného života
 • našli odvahu, ako sa púšťať do akcií
 • objavili svoj potenciál a premenili ho na konkurenčnú výhodu
 • zíkali v realite to, čo si predstavujete a po čom túžite

Workshop bol výborný, podnetný a rozhodne užitočný. A keďže “pasivita neposúva”, už od rána sa nepýtam “prečo sa mi toto…?” ale “ako …?” a “idem von a začínam konať!

Rozália N.
ekonómka

Koučovanie ma naštartovalo k totálnej zmene môjho životného štýlu. Prinieslo mi nový systém života, vytrvalosť a trpezlivosť. Pre mňa to bol dôležitý životný krok, za ktorý som vďačná.

Zlatica Š.
podnikateľka

Začnite žiť mimoriadny život teraz. Celý program obsahuje...

 • 5 dní workshopov s koučami a celou skupinou
 • 30-dňová výzva pre dosiahnutie cieľa
 • 4 webináre pre vašu podporu
 • 60 minút osobný koučing 1 na 1
 • Podpora celej skupiny účastníkov
 • Zošity a manuály
 • 4 Bonusy

Bežná cena vstupenky...................580 €

Cena do 30. 9. ....................397 €

alebo 2 splátky po................210 €

Prvá splátka teraz a druhá o 30 dní

Rezervujte si miesto terazPočet miest je obmedzený na max. 30

Celý čas ste chránený našou 100% garanciou spokojnosti.

Počet miest je obmedzený na max. 30.

n

Najčastejšie otázky a odpovede

 • q-iconKedy a kde sa bude konať Akadémia mimoriadneho života?

  Akadémia mimoriadneho života zahŕňa 4 osobné workshopy, 4 webináre a 60 minút osobného koučingu. Presné dátumy a časy jednotlivých modulov ako aj miesto konania nájdete tu.

 • q-iconDokedy je potrebné uhradiť vstupenku?

  Aby ste mali miesto isté, žiadame, aby ste uhradili do 3 dní odo dňa registrácie. Vaše údaje si necháme v archíve dlhšie pre prípad, že by platba prišla neskôr.

 • q-iconPrečo je cena na dve splátky vyššia a kedy ich treba zaplatiť?

  Celu vstupenky môžete uhradiť v dvoch splátkach. Prvú do 3 dní od registrácie a druhú o 30 dní.

  Chceme, aby sa do tohto programu zapojili len ľudia, ktorí to myslia so svojimi cieľmi vážne a sú ochotní spraviť pre ne viac ako 90% populácie. Keďže splátky sú ústretový krok, ktorý robí kurz výrazne dostupnejší pre širokú verejnosť a my chceme ľudí, ktorí majú skutočne záujem a odhodlanie robiť na svojich cieľoch, rozhodli sme sa pre mierne vyššiu cenu v prípade splátok.

 • q-iconKedy dostanem faktúru?

  Faktúry spracovávame hromadne a dostanete ju na email niekoľko dní po zaznamenaní platby. V prípade, že nevyhnutne potrebujete zálohovú faktúru dopredu, spravte najskôr registráciu a potom nám napíšte, že žiadate faktúru na email admin@ican.sk

 • q-iconNeprišiel mi email s potvrdením registrácie. Čo mám robiť?

  Ak vám neprišiel email s potvrdením, kde nájdete aj inštrukcie k platbe, napíšte nám na email admin@ican.sk

 • q-iconKontakt na organizátora:

  I Can Academy s.r.o.
  Facková 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
  IČO: 47007877, DIČ: 2023707587, IČ DPH: SK2023707587
  Email: admin@vesele-veci.sk
  Tel: 0918 185 373

Rezervujte si miesto terazPočet miest je obmedzený na max. 30

Celý čas ste chránený našou 100% garanciou spokojnosti.