Hotovo 50%

Ďakujeme za váš záujem o meditáciu

Pre zaslanie meditácie
je potrebný ešte 1 krok...

1

Potvrďte svoj email

Pozrite sa do svojej emailovej schránky a otvorte email s predmetom: “Už len 1 krok k sľúbenej meditácii“. Kliknite na odkaz, ktorým potvrdíte, že email patrí vám, a že vám môžeme zaslať meditáciu.

Ak email nevidíte, pozrite sa aj medzi “SPAM” a do záložky “Propagácia”.

2

Stiahnite a vypočujte si meditáciu

Po potvrdení súhlasu a emailovej adresy vám pošleme meditáciu, ktorú si budete môcť hneď vypočuť. Neodkladajte to na neskôr, pretože čo odložíte na zajtra, často už nespravíte vôbec.

I Can Academy Slovakia s.r.o. 2021 © Všetky práva vyhradené.​ Ochrana osobných údajov.

Scroll to Top
Zadajte email a získajte prístup k meditácii