Hotovo na 80%

Aby ste mohli získať nahrávky,
je potrebný ešte 1 krok!

1

Potvrďte svoj email

Pozrite sa do svojej emailovej schránky a otvorte email s predmetom: “Už len 1 krok“.

Kliknite na odkaz, ktorým potvrdíte, že email patrí vám, a že vám môžeme poslať ďalšie správy.

TIP: Ak email nevidíte, pozrite sa aj medzi “SPAM” a do záložky “Propagácia”.

Potom si vypočujte prvú nahrávku

Po potvrdení súhlasu a emailovej adresy vám pošleme obe nahrávky na ranné aj večerné programovanie podvedomia.

I Can Academy Slovakia s.r.o. 2021 © Všetky práva vyhradené.​ Ochrana osobných údajov.

Scroll to Top
Zadajte email a získajte prístup k meditácii