Hotovo 80%

Aby sme vám mohli zaslať návod,
je potrebný ešte 1 krok...

1

Potvrďte svoj email

Pozrite sa do svojej emailovej schránky a otvorte email s predmetom: “Poraz vnútorného kritika – ešte 1 krok“. Kliknite na odkaz, ktorým potvrdíte, že email patrí vám, a že vám môžeme zasielať správy.

TIP: Ak email nevidíte, pozrite sa aj medzi “SPAM” a do záložky “Propagácia”.

2

Začíname 14. apríla 2023

Po potvrdení súhlasu a emailovej adresy vám včas pošleme inštrukcie, kde nájdete jednotlivé lekcie návodu: Ako poraziť vnútorného kritika.

I Can Academy Slovakia s.r.o. 2023 © Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.

Scroll to Top
Zadajte email a získajte prístup k meditácii